Pogoji poslovanja

Pogodba

med

Timotej Zupan

Puče 32b

6274 Šmarje

Nisem zavezanec za DDV
(v nadaljnjem besedilu “ponudnik”)

in

kupcem

(v nadaljnjem besedilu “kupec”)

Osnovni pojmi:

“STT” – Spletna trgovina Timor oljčno olje

“kupec” – fizična ali pravna oseba, ki na spletnem mestu STT kupi oljčno olje

“osebni podatki” so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov in  Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov GDPR

SPLOŠNE DOLOČBE

  1.člen

  Namen teh pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med ponudnikom in njegovimi kupci. Po pogodbi se kot kupec razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup na spletni strani STT, ne glede na to ali je šlo za kupca posameznika/potrošnika ali ne.

  Splošni pogoji poslovanja STT so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in kodeksi za e-poslovanje.

  STT je spletna trgovina, ki jo upravlja Timotej Zupan, Puče 32b, Šmarje.

  Za nakup v sistemu STT registracija kupca ni potrebna.

  Za namen komunikacije s kupcem in dostavo naročenega olja ponudnik zbira naslednje podatke:

  ime in priimek,

  naslov in kraj bivanja,

  telefonska številka,

  naslov elektronske pošte,

  naslov za dostavo, če se razlikuje od naslova kupca,

  ter ostale podatke (npr. pod opombe k naročilu), ki jih uporabnik vnese v obrazec na spletnem mestu STT.

  Z oddajo naročila kupec soglaša, da bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma sistemska obvestila. Za točnost podatkov, ki jih kupec vnese, ponudnik ne odgovarja.

  2. člen

  Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika na STT, pravice kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo na STT.

  3. člen

  Nakup opravljen preko spletnih strani STT se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije. Slovenska zakonodaja ima prednost pred evropsko zakonodajo.

  Dostavo izdelkov, kupljenih preko spletnih strani STT, ponudnik preko svojih lastnih virov ali/in preko pogodbenih partnerjev zagotavlja na teritoriju Slovenije.

  4. člen

  Navedeni pogoji poslovanja so veljavni z oddajo naročila na spletni strani STT.

  S potrditvijo naročila kupec samodejno sprejme navedene pogoje poslovanja. Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika sprejmeta in podpišeta kupec ter ponudnik.

  Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani, ki si jih lahko kupec prenese na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave, dostopne na spletni strani ponudnika.

  Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se kupcu predlaga, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

  5. člen

  Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike za prodajne izdelke na spletni strani. V primeru morebitnih estetskih razlik med sliko in dejanskim izdelkom, to ne vpliva na specifikacijo samega izdelka.

  6. člen

  Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

  identiteto ponudnika (ime in sedež),

  kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

  bistvene značilnosti blaga

  dostopnost izdelkov,

  pogoje dostave izdelkov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),

  jasno in nedvoumno določene cene,

  način plačila in dostave,

  rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo.

  NAROČANJE

  člen

  S klikom »DODAJ V KOŠARICO« kupec izjavlja:

  • da je v skladu z zakonom starejši/starejša od 18 let;
  • da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

  8. člen

  Naročanje v STT poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izdelke se lahko izbira in naroča iz seznama izdelkov. Vsi izdelki so na voljo do odprodaje zalog.

  9. člen

  Vse cene v STT so navedene v evrih. V skladu s 94. Členom ZDDV-1 ponudnik ni zavezanec za plačilo DDV.

  Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov.

  Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika.

  Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena vsakokrat v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo/«Vaše TIMOR oljčno olje«). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

  10. člen

  Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

  • plačilo ob prevzemu z gotovino
  • predplačilo z gotovino ali na transakcijski račun ponudnika

  11. člen

  Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko STT.

  12. člen

  Kupec fizična oseba za svoje naročilo ne bo prejel računa, saj je ponudnik obdavčen po katastrskem dohodku iz zanj ni obvezna izdaja računov. Kupec fizična oseba lahko zahteva izdajo računa s strani ponudnika.

  Kupec pravna oseba bo za svoje naročilo prejel račun.

  13. člen

  Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v informacijski sistem ponudnika.

  Ko informacijski sistem sprejme naročilo kupca, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi ali z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov naročila ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

  14. člen

  Oddana naročila se obdelujejo v delovnem času STT po vrstnem redu oddanih naročil.

  DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA

  15. člen

  Ponudnik bo blago dostavil v dogovorjenem roku, skladno s pogoji in cenikom, objavljenim v STT.

  Strošek dostave se prišteje k strošku naročila, kar je razvidno pred potrditvijo naročila.

  Kupec lahko prevzame blago na lokaciji ponudnika.

  ODSTOP OD POGODBE OZIROMA VRAČILO BLAGA

  16.člen

  Kupec ima možnost, da v roku 14. dni od nakupa oziroma od prejema izdelka odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek. Izdelek se mora vrniti nepoškodovan, v originalni embalaži ter nespremenjeni količini v 14. dneh od odstopa pogodbe.

  Kupec nosi strošek vračila blaga – poštnine.

  V primeru odstopa od pogodbe, ponudnik kupcu vrne kupnino v 14. dneh od obvestila o odstopu od pogodbe. Ponudnik ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga.

  ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

  17. člen

  Ponudnik se obvezuje, da bo vse osebne podatke kupcev uporabljal in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov.

  Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov. Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, ponudnik ne kontaktira svojih kupcev, razen v primeru izrecnega strinjanja s strani kupca.

  18. člen

  Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani.

  Ponudnik se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Ponudnik ne odgovarja za morebitne krajo podatkov, razen v primeru malomarnosti ponudnika.

  člen

  Ponudnik za zakonsko določen čas hrani: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije.

  Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, povezano z naročilom in potrebno komunikacijo.

  Ponudnik bo, ob predhodnem kupčevem strinjanju osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.

  20.člen

  Uporabnik baze podatkov je Timotej Zupan. Za potrebe izvajanja prodaje lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju/obdelovanju osebnih podatkov.

  21.člen

  Kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.

  Kupčevi podatki se bodo hranili do največ 5. let od oddaje zadnjega naročila. Po preteku obdobja hrambe se podatki trajno izbrišejo.

  22. člen

  V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje ponudnik. V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov na STT je ponudnik dosegljiv na kontaktnih naslovih, ki so objavljeni na spletnih straneh ponudnika.

  KONČNA DOLOČBA

  23. člen

  Vse morebitne spore bosta ponudnik in kupec poskušali rešiti sporazumno, v skrajnem primeru je pristojno sodišče v Kopru.

  V Pučah, 22.5.2018

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search